Atributii executor judecatoresc

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.
Comunicarea actelor de procedura.
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.

Executari directe:

  • - Evacuari
  • - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • - Vizitarea minorului
  • - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.


Executari indirecte:

  • - Urmarirea mobiliara a creantelor
  • - Urmarirea imobiliara a creantelor


Popriri. Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin.
Constatarea de urgenta a unei stari de fapt in confrormitate cu art. 364 Cod de procedura civila.
Procese - verbale de oferta reala.
Confiscari.
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale.
Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta.

Unde ne gasiti !

Adresa:

Ploiesti, str. Stefan cel Mare nr. 6, et.1,
jud. Prahova

Telefon

0244/520080

Fax

0244/520080

Mobil

0744851593

E-mail

calin_tarean@yahoo.com